Krátenie stravného

Mnohí zamestnávatelia ale ja zamestnanci nevedia čo krátenie stravného vlastne znamená. Poďme si preto trošku objasniť o čo sa jedná, na čo majú zamestnanci ale aj zamestnávatelia právo a ako to celé funguje. V niektorých prípadoch sa stáva, že v praxi sa účtovníci mylne domnievajú, že základňa na krátenie stravy je percentuálne vyjadrená z istej sumy. Krátenie stravného sa dotýka hlavne tých, ktorý chodia na služobné cesty či už do zahraničia alebo v rámci Slovenskej republiky. Ak má zamestnanec na pracovnej či služobnej ceste preukázané a zabezpečené bezplatné stravovanie v celom rozsahu, zamestnávateľ mu už stravné neposkytuje. Ak má však zamestnanec na pracovnej či služobnej ceste preukázané a zabezpečené len čiastočné bezplatné stravovanie, stravné sa mu kráti zo sumy, ktorá je ustanovená pre časové pásmo nad 18 hodín. Krátenie je nasledujúce: raňajky sa krátia o 25%, obed sa kráti o 40% a večera sa kráti o 35%.

Advertisements

Aký je nárok na stravné pri polovičnom úväzku?

Pracujete na polovičný úväzok? Nemáte v pracovnej zmluve definované konkrétny pracovný čas ktorý v týždni musíte odpracovať? Neviete či máte nárok na stravné lístky? Aj na tieto otázky máme pre vás odpovede.

Zákonník práce v zákone číslo 311/2001 vymedzuje, že v znení neskorších predpisov sú základné práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru také, že zamestnávateľ má zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. zamestnávateľ by mal zabezpečovať 1 teplé hlavné jedlo vrátane nápoja v priebehu pracovnej zmeny. Nárok na poskytnutie stravy má predovšetkým zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu ktorá trvá dlhšie ako štyri hodiny. Z tohoto však vieme vyvodiť, že ak pracujete menej ako 4 hodiny denne, nárok na stravné lístky pri polovičnom úväzku nemáte. A však ak túto hranicu štyroch hodín prekročíte, váš nárok na stravné lístky vám pripadá. V prípade že pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín denne, zamestnávateľ môže a teda aj by mal zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. V prípade, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej najmenej 55% z ceny jedla, je to v rámci zákonníka. Zákonník však vymedzuje, že zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancom stravovanie počas času, kedy zamestnanec nevykonáva prácu na pracovisku a to znamená, že aj v prípade predloženia potvrdenia od špecializovaného lekára či iného zdravotného potvrdenia nie je povinný poskytovať príspevok na stravu.

Zákonní práce však vymedzuje aj to, že zamestnávateľova povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov v prípad, že zamestnanec v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, základnou podmienkou je však odpracovanie viac ako štyri hodiny v priebehu jedného pracovného dňa.