Na čo je dobrá bannerová reklama?

Bannerové reklamy boli najprv hodnotené predovšetkým na základe miery prekliknutia. V prvých dňoch webu boli miery prekliknutia vo všeobecnosti oveľa vyššie ako v súčasnosti, možno kvôli faktoru novosti. Ďalšie príčiny poklesu miery prekliknutia môžu zahŕňať technické obmedzenia, nepríjemný horizontálny tvar, chabý dizajn bannerov, nadmerné percento nákupov v rámci siete a nahromadené zlé skúsenosti používateľov internetu.
Niektorí ľudia si myslia, že bannery vôbec ale vôbec nefungujú a sú veľkými zástancami proti bannerovým reklamám.  Aj napriek tomu, že miera prekliknutia postupne klesala, to isté sa dá povedať o cenách reklamných bannerov. Stále je možné dosiahnuť mieru prekliknutia, ktorá je mnohonásobná priemerným priemerom kombináciou dobrého umiestnenia a dizajnu. Kombinácia podprúdových mier reklám a nadpriemerných mier odpovedí môže viesť k prijateľnej návratnosti investícií rovnako ako v akomkoľvek inom reklamnom médiu.
Advertisements