Aký je nárok na stravné pri polovičnom úväzku?

Pracujete na polovičný úväzok? Nemáte v pracovnej zmluve definované konkrétny pracovný čas ktorý v týždni musíte odpracovať? Neviete či máte nárok na stravné lístky? Aj na tieto otázky máme pre vás odpovede.

Zákonník práce v zákone číslo 311/2001 vymedzuje, že v znení neskorších predpisov sú základné práva a povinnosti účastníkov pracovného pomeru také, že zamestnávateľ má zabezpečiť zamestnancom stravovanie zodpovedajúce zásadám správnej výživy. zamestnávateľ by mal zabezpečovať 1 teplé hlavné jedlo vrátane nápoja v priebehu pracovnej zmeny. Nárok na poskytnutie stravy má predovšetkým zamestnanec, ktorý v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu ktorá trvá dlhšie ako štyri hodiny. Z tohoto však vieme vyvodiť, že ak pracujete menej ako 4 hodiny denne, nárok na stravné lístky pri polovičnom úväzku nemáte. A však ak túto hranicu štyroch hodín prekročíte, váš nárok na stravné lístky vám pripadá. V prípade že pracovná zmena trvá viac ako 11 hodín denne, zamestnávateľ môže a teda aj by mal zabezpečiť poskytnutie ďalšieho teplého hlavného jedla. V prípade, že zamestnávateľ poskytne zamestnancovi finančný príspevok v sume uvedenej najmenej 55% z ceny jedla, je to v rámci zákonníka. Zákonník však vymedzuje, že zamestnávateľ nie je povinný poskytnúť zamestnancom stravovanie počas času, kedy zamestnanec nevykonáva prácu na pracovisku a to znamená, že aj v prípade predloženia potvrdenia od špecializovaného lekára či iného zdravotného potvrdenia nie je povinný poskytovať príspevok na stravu.

Zákonní práce však vymedzuje aj to, že zamestnávateľova povinnosť zabezpečiť stravovanie pre svojich zamestnancov v prípad, že zamestnanec v rámci pracovnej zmeny vykonáva prácu viac ako štyri hodiny, základnou podmienkou je však odpracovanie viac ako štyri hodiny v priebehu jedného pracovného dňa.

Advertisements

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s